• preskočiť na navigáciu
 • preskočiť na obsah
 • preskočiť na pätičku
 • TJ Sokol

  TJ SOKOL Bratislava I. bola založená v roku 1919 a v roku 2009 oslávi teda svoje 90. výročie založenia. V súčasnosti TJ má vyše 1.000 členov a je členom organizácie Sokola na Slovensku a je začlenená do Svetového zväzu Sokolov ktorého TJ sú rozmiestnené po mnohých krajinách Európy, Ameriky, Ázie, Austrálie.

  Naši členovia sa zúčastňujú na zletoch Sokola jako i na zlete Amerického Sokola v USA i v Kanade. Činnosť TJ Sokol bola obnovená po nútenej prestávke od päťdesiatich rokov 20 storočia v roku 1990 a to vydaním pôvodného majetku Sokola Bratislava opäť členom sokolskej telovýchovy. TJ SOKOL je občianske združenie a jeho najvyšším orgánom je členská schôdza.

  TJ je organizačne rozdelená na prevádzkový vnútorný odbor (sekretariát, správa budov) a športový odbor a oddiely. V športovom odbore je začlenený odbor sokolskej všestrannosti so zložkou mužov i žien a v športových oddieloch sú organizovaní: oddiel juda, kulturistiky, modernej gymnastiky a sokolskej všestrannosti

  Darujte 2% DP za rok 2016

  Kontakty

  Sekretraiát TJ

  telefón: 02/52496984
  úradné hodiny: V pracovný deň okrem stredy od 12,00 do 17,00

  Správca objetku

  telefón: 0902153077
  úradné hodiny: od 07,30 do 16,00

  Dozorný objektu

  telefón: 0902287767
  úradné hodiny: od 16,00 do 22,00

  kontakt

  TJ SOKOL
  Bratislava I. Vinohrady,
  Sokolská 1,
  811 04 Bratislava,
  IČO: 896 071
  číslo účtu: 2660080172/1100
  tel.:: 02/52496984

  odkazy

  world-sokol.eu
  www.sokolbazupa.sk
  www.sokolnaslovensku.sk

  štatistika